[16.7.2021] Dotazy na zastupitele pokládané k zodpovězení na zasedání zastupitelstva

Body na zasedání MÚ 16. června 2021


Průchodnost golf – vykázání p. Miksy z cesty & jaký status Smlouva o služebnosti?
Slíbeno uveřejnění plánku průchodu golfem na stránkách obce - p. Kubr.

Rozbory vody – měly být do 9.4. vyvěšeny (poslední za leden) – kde jsou rozbory leden – červen?
Rozbory vody jsou prý uveřejněny na stránkách AG Kolín – link prý bude na stránkách obce – pí Štěpánková.

AG Kolín – kdy budou podepisovány nové Smlouvy - voda?
Smlouvy již ve schránkách, problém pro občany, kteří platí pouze stočné. Kubr přislíbil projednání s AG Kolín.

Arendon v roce 2020 přispěl 160tis. příspěvek obci místo 250tis. v letech minulých – proč? Přispívají jen na oslavy, které se kvůli koroně nekonaly – tj. příspěvek vázán pouze na tento účel nebo Arendon dle Smlouvy má ročně přispívat 250tis. obci?
Přispívají pouze na společenské akce, a protože loni téměř nebyly, tak se na jejich žádost krátil i příspěvek – schváleno zastupitelstvem.

ÚP – změna č. 6 – červen/ zahájit
Schválen záměr změny č. 6 – pouze jeden bod tj. odstranění věty o zákazu staveb apod. ve všech našich obcích.

ÚP – aktuální stav?
Prý projednáno cca 183 připomínek od občanů a bude se čekat na zatím zamítavé stanovisko dotčených státních orgánů ( ochrana přírody, životní prostředí a ještě jeden) - jedná se o ohradníky kolem golfu. Pí. Havlíčková prý končí na územním plánování v Říčanech.

Strategický plán (zrychleně bez diskuze zveřejněn kvůli záměru podání dotace na výsadbu kolem cyklostezky do Herinka) – vyhodnocení dotazníků/námětů občanů. Kritéria hodnocení a vyhodnocování? Kdy/kde bude k bodům a návrhům diskuze? Str. 9 plánu – byly opraveny názvy cizích vesnic?
Vyhodnocení ankety prý v bude v dalším čísle časopisu. Zatím nepožádáno o dotace na výsadbu kolem nové cyklostezky do Herinka, prý se zkoumá možnost o dotace na další dvě cyklostezky (na Ovčáry a na plánovanou cyklo skrz golf).

Online setkání Zastupitelstva – kdy se bude konat (slíbeno)?
Nebude - důvod: už není žádný lockdown. Dle přítomných občanů by se hodilo nejen kvůli koroně, ale pro mnoho lidí je lepší, dostupnější /např. pro rodiny, kde nemají hlídání pro děti v době konání apod.). V tuto chvíli k tomu neochota zastupitelstva – kdo chce diskutovat, něco se dozvědět apod. má prý přijít osobně.

Horolezecká stěna – finální vyúčtování?
Prý bude detailní vyúčtování na stránkách obce – p. Kubr.

Na webu našepopovičky.cz je detailní zadání využitelné obcí pro nový web (technické zadání pro agenturu/osloveného jednotlivce) - vědí zastupitelé? Bude využito?
Zastupitelstvo nemá zájem sledovat tento web.

Investuje / ukládá obec peněžní prostředky, které leží na účtech (aby neztrácely hodnotu)?
Peníze jsou na spořících účtech – obava před rizikovými investicemi, i když vědomi toho, že ztrácejí hodnotu.

@trust_level_0

2 Likes

Dobrý den, našel jste někdo ty rozbory pitné vody? Moc jsem tomu nedal, nicméně rozhodně to není někde jednoduše dohledatelné.

Dobrý den, volala jsem AG Kolín (rozbory na webu nejsou) a dozvěděla se, že tam budou vystaveny příští týden - aktuálně je má pan ředitel k odsouhlasení .

Pan Ing. Jirků, který to má ve společnosti na starosti, má tel. 722955631.

Rozbory vody se ještě schvalují? :slight_smile: zajímavý.

Rozbory na webu AG Kolin uverejnene (vzorky z dubna): muzete stahnout (https://www.energiekolin.cz/file/edee/2021/rozbory-vody/vodovod-popovicky-_organized.pdf)

… nebo zde v priloze.
rozbory vody Popo duben 21.pdf (220.5 kB)