[24.2.2020] Dotazy na zastupitele pokládané k zodpovězení na zasedání zastupitelstva

Níže jsou pro všechny k dispozici otázky, které byly sebrány z diskuzí na těchto webových stránkách, WhatsApp skupině “Domobrana” i dotazů lidí. Po přepsání byly předány panu Štípkovi - ten je osobně pokládal k zodpovězení na zasedání Zastupitelstva konaného dne 24. 2. 2020. Odpovědi si, doufejme, přečtete v Zápise z jednání (až bude k dispozici, vystavíme i zde).


Dotazy na zastupitele:

 • Proč nedávají včas vědět o Zastupitelstvech (např. 4.1.2020 dali ráno vědět, že se schůze zastupitelstva koná 4.1.2020 večer) … Kde je nějaký plán termínů Zastupitelstev, aby si lidé mohli naplánovat přítomnosti?

 • Zápis ze Zastupitelstva ze 4.1. byl vyvěšen na web skoro o měsíc později – jaká je lhůta pro vyvěšení zápisu?

 • Proč v době korony jednají v malé místnosti, kde sedí hromada lidí – nejde projednávat online přes Zoom, Teams atd.?

 • Kde je Strategický plán obce – měl by být všem zaslán(vyvěšen na webu) v dostatečném předstihu, aby si lidi mohli nastudovat a poslat připomínky (popř. osobně dojít v době koronavirové na osobní sezení)

 • Proč stahují z webu obce dokumenty, které tam byly a nejsou (hlukové studie, info ÚP, rozbory vody, historicky dokumenty z minulých let?

 • Proč na webu nejsou uveřejněny rozbory vody od léta loňského roku?

 • Kde je uveřejněna Smlouva s novou firmou, která se bude starat o vodu – za jakých podmínek? Porovnání s p. Váchou a komplexní náklady za jeho činnost?

 • Je k dispozici k nahlédnutí účetnictví Technických služeb? Do vody se neustále investuje, je drahá, nefunguje, kvalita špatná – a ani nevíme, jak se cena tvoří.

 • Kvalita vody je problém, dlouhotrvající – co bude učiněno pro vylepšení?

 • Proč zastupitelé neodpovídají lidem na jejich dotazy na webu nasepopovicky.cz (byli o něm informováni, několikrát odkazování – je to místo, kde mohou poskytovat obratem odpovědi ne jednomu obyvateli, ale všem najednou? Psát odpověď do mailu nebo napsat zprávu na webové rozhraní časově i technicky vyjde nastejno ….

 • Odpady – velké diskuze o obcí přijatém řešení , na whatsapp & nasepopovicky.cz velké diskuze, podkladů z okolních vesnic, argumentů, informací od obyvatel - proč se k argumentům nikdo ze Zastupitelstva nevyjádří? A pokud plánují ve Zpravodaji, který bude až v březnu – nepřijde jim jejich postup schvalování (o lidech bez nich) i informování (poté, co je nutnost zaplatit) pomalý, netransparentní, špatný?

 • Tuší Zastupitelé, co lidi v obci aktuálně trápí ? např.

  • špatně udělané a zbytečné retardéry – červená barva po půl roce zničena a nutná oprava

  • lezecká stěna za 700tis. (s 50% dotací) – proč? Pro koho? Kdo bude dělat? Proč tak drahá? Jak bude řešen dozor? Proč nebyla vzata v úvahu reakce paní Novákové, která má dlouholeté pedagogické zkušenosti a obdobná stěna v Průhonicích není dětmi oblíbena & bude třeba servisovat atd.? Jaký je rozpočet na následnou péči, nutné revize, opravy apod.? Je to ekonomické – cena vs. Výkon (jaký předpoklad pro využití)?

  • nefungující(nekvalitní) voda

  • systém placení svozu odpadů & nedostatek kontejnerů pro papíry a plasty

  • Kdy přijde vyúčtování za vodu 2020? Pořídily se drahé dálkové odpočty a za 2 měsíce není připraveno vyúčtování?

  • Kým budou nahrazeny 2 zastupitelky, které rezignovaly? Znamená to, že o obci teď rozhodují v reálu 4 zastupitelé (místo 9)?

  • Proč se staví zbytečně drahá stezka (nad Petrovými vrchy) s obrubníky (2,5 mio dle rozpočtu) a neudělá se jednoduchá, vysypaná štěrkem?

  • Proč Zastupitelstvo vůbec nemyslí na lidi – ohrada kolem golfu: proč tam nejsou vrátka pro lidi, aby mohli po stezkách projít? Co Zastupitelstvo udělalo pro to, aby lidé z Popoviček, Chomutovic i Nebřenic mohli procházet areálem po stezkách / cestách? Mohou se obyvatelé obcí jít projít na golfové hřiště (po cestách) – zástupce firmy prý místní občany z cesty vyháněl, že to je soukromý majetek?

 • Proč kominík, který k nám v minulých letech do obcí chodil, už nechodí (přestože když si ho zavoláte soukromě, tak přijde – tj. ochota / zájem očividně je)? Proč byl nahrazen jiným(i)?

@trust_level_0

4 Likes