Jak volit jako občan EU v komunálních volbách

Pokud jste státními příslušníky některé ze zemí Evropské unie a přestěhovali jste se do jiné členské země, máte i tam právo volit nebo kandidovat ve volbách do obecního zastupitelstva.

Pokud chcete volit v obecních volbách v zemi svého současného bydliště, musíte nejdříve tento svůj úmysl oznámit a nechat se zapsat na seznam voličů této země. Při zápisu budete muset uvést některé osobní informace, např. vaši státní příslušnost a adresu.

Více informací, jak postupovat, naleznete zde: