Návrh - Nové webové stránky obce?

V posledním Obecním zpravodaji jsem se kromě jiného dočetl, že obec hledá „Správce webových stránek“, přičemž dle mého skromného názoru by obec spíše měla uvažovat o kompletně nových webových stránkách.

Když pomineme zastaralost stávajících webových stránek obce, jeví se mi jako problém spíše to, že se některé informace publikují s obrovským zpožděním - zápisy ze zastupitelstva běžně měsíc po konání (ano, vím, že obec nemá povinnost, ale i tak je publikuje, tak proč ne nějak časově adekvátně). Na druhou stranu některé informace jako např. poslední Obecní zpravodaj se daří na obecní web vyvěsit v týdenním předstihu než nám přistane do schránek.

Jinými slovy – nepřijde mi, že obec potřebuje webmastera, neboť někdo ze zastupitelstva nebo ostatních osob na úřadě zvládá informace publikovat i ve stávajícím redakčním systému, což není žádná raketová věda a vypublikování příspěvku je práce na 5-10 minut. Obec by spíše ideálně měla mít nějaké interní zásady, kdy, resp. do kdy a jak nějaké informace vypublikovat na obecní web a těch se pokud možno držet. Např. nerozumím tomu, proč má zápis z jednání předposledního zastupitelstva (24.2.2021) uvedené datum 27.2.2021, ale reálně byl na web vyvěšen až 24.3.2021, tedy skoro o měsíc později?!

Nicméně pokud se na současné obecní stránky podíváme optikou roku 2021, tak jsou z pohledu návštěvníka nepoužitelné:

 • zastaralý design

 • stránky nejsou responzivní (tzn. na mobilech a tabletech se velmi špatně čtou o ovládají)

 • bezpečnostní chyby

 • vyhledávání nefunguje příliš dobře

 • trochu nepřehledné co do struktury obsahu

 • absence historicky vyvěšených dokumentů

 • absence interaktivních prvků - možnost např. položit veřejně dotaz a dostat veřejně odpověď

 • publikace dokumentů v archivech *.zip > může být problematické pro některé uživatele (nejdříve musím stáhnout archiv, ten rozbalit a teprve v něm hledat požadovaný dokument)

 • stránky nejsou v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a se změnou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • absence EU direktivy o cookies

atd.

Nový web by byl hezkým posunem vpřed a částečným naplněním Specifického cíle a opatření A4 - Informační technologie “Zavést v obci technologii Smart City” z prezentovaného Strategického plánu rozvoje obce Popovičky pro období 2018 - 2022.

Více se o konceptu Smart City můžete dočíst např. zde http://www.smartcityvpraxi.cz/o_smart_city.php

Nicméně je nutné, aby obec zaujala pozitivnější stanovisko v otázce publikování informací na webu. Protože k čemu nám bude nový a kvalitní nástroj připravený plnit potřeby obyvatelstva, když nebude adekvátně používán.

Co by dle mého názoru měla obec udělat

 1. Zpracovat strukturu webu a uvědomit si, kdo je uživatel webu
 • Zpracovat logickou a jednoduchou strukturu nového webu. Vyjít ze současného webu a podívat se, jak strukturu řešily např. jiné obce.

 • Dále kdo bude příjemcem informací na novém webu a jak tedy obsah pro jeho potřeby uzpůsobit.

 • Uvažovat o novém webu i o jako adekvátní náhradě tištěného Obecního zpravodaje (ušetříme lesy a snížíme náklady). Stávající kvartální řešení vydávání tištěného zpravodaje je z pohledu moderní digitální společnosti zastaralé a pomalé a především z pohledu obcí propagovaného konceptu Smart City minimálně v nesouladu.

 1. Ujasnit si, co má nový web plnit, jak má vypadat a jaké má mít funkcionality, např.:
 • Moderní, jednoduchý a tím pádem nadčasový design

 • Responzivní design – obsah webu se vizuálně přizpůsobuje zařízení = použitelnost v mobilech, tabletech nebo na starších počítačích

 • Validní HTML je samozřejmostí, dále pak minimum JavaScriptu, pakliže to není nezbytné

 • Důležité nebo často požadované informace na hlavní stránce, resp. rychle k nalezení (na jeden proklik)

 • Splnění zákonných povinností (EU cookies apod.)

 • Postaveno na nějakém lightweight frameworku a adekvátní databázi, tzn. web by v budoucnu neměl být těžkopádný ani při stovkách či tisících vypublikovaných článků/dokumentů

 • Možnost přiložit k publikovanému článku více příloh

 • Archiv článků/dokumentů – není nutné dokumenty vyvěšovat a zase z webu stahovat

 • Interaktivní prvky - např. možnost položit zastupitelům veřejně dotaz s veřejnou odpovědí; diskusní fórum s ověřenými uživateli (každý pod svým vlastním jménem) podobně jako provozují Říčany (https://info.ricany.cz/mesto/diskuse.asp?id=55&typ=r)

 • Kvalitní fulltextové vyhledávání nad indexovaným obsahem (Elastiscsearch, Sphinx apod.), ideálně i indexace textového obsahu PDF dokumentů

 • Migrace všech stávajících dat do nového systému – buďto částečně automatizovaně nebo manuálně > zachování historie stránek

 • Uživatelsky přívětivý administrační/redakční systém s možností správy struktury a obsahu webu, publikačních funkcí a také s možností ovládat chování jednotlivých modulů/widgetů

 • Ideálně „hotové“ řešení bez nutnosti různých víceprací za doprogramování různých funkcionalit

 • Zálohování webu/databáze

 • Možnost emailových notifikací pro zaregistrované uživatele > např. automatické info o nově vypublikovaném dokumentu/článku (napojení na Amazon SES nebo vlastní SMTP server)

atd.

 1. Dále s tímto zadáním oslovit buďto stávajícího dodavatele společnost e-invent s.r.o. (možný upgrade webu?) nebo oslovit 2-3 menší nebo středně velké společnosti specializující se na tvorbu webů a redakčních systémů a ty poptat na výše uvedené řešení.
  Teoreticky by se cena za kompletní realizaci mohla pohybovat v intervalu 100 – 200 tisíc Kč. Pokud se naopak osloví velké společnosti, které dělají weby pro banky a podobné instituce, bude tomu odpovídat i výsledná cena řešení.

 2. Součástí dodávky by mělo být i důkladné zaškolení obsluhy a dostupná technická podpora.

*7.4.2021 doplněny interaktivní prvky


Pokud máte nějaké komentáře nebo nápady k tématu, rád na ně zareaguji.

3 Likes