Ohlédnutí za prvním čtvrtletím 2021 na webu nasepopovicky.cz

Ohlédnutí za prvním čtvrtletím 2021


Celkem vyplynulo 31 diskutovaných témat se 101 příspěvky od obyvatel.

Celkem 57 zaregistrovaných uživatelů, v posledních týdnech 3-4 nové registrace týdně.

Nejvíce vás zajímá (dle počtu shlédnutí) tematika / příspěvky:

 1. Vodovod - porucha / dopis p. Kubrovi (1 325 zobrazení)
 2. Horolezecká stěna (807 zobrazení)
 3. Kalkulace nákladů na odpad (444 zobrazení)
 4. Dotazy na zastupitele pokládané k zodpovězení na zasedání zastupitelstva 24.2.2020 (263 zobrazení)

Po čtvrt roce fungování lépe vykrystalizovalo, v čem je web přínosný a potvrdil se původní záměr jeho existence a cíle jeho vytvoření:

 1. Získávání informací relevantních pro život v obci – v reálném čase

 2. Sdílení informací a názorů mezi obyvateli obce – v reálném čase

 3. Shromažďování témat a podkladů pro zasedání Zastupitelstva

 4. Umožnit sdílení a uchování získaných informací i dokumentů

 5. Zdroj informací pro obecní úřad (potřeby, nejasnosti, (ne)spokojenost obyvatel) a umožnit tak zastupitelům reagovat

 6. Inspirace pro obecní web, co mu (zatím) chybí – a přestat existovat v okamžiku, kdy všechny funkce obecní web bude splňovat

 7. Virtuální místo pro setkávání v dobách, kdy osobní setkávání není bohužel možné a bezpečné.

 8. Vést diskuzi na základě argumentů. Pokud budou užity emoce, tak ve vší slušnosti.

Optimální by bylo, pokud by tento web nebyl zapotřebí: obec by konečně po dlouhých letech vytvořila web nový, který by obsahově i technicky reagoval na aktuální způsob života i potřeby obyvatel v roce 2021.

Prokazuje se nutnost interaktivity, detailního poskytování informací na aktuální témata. Je nutno, aby web sloužil v reálném čase k proaktivní komunikaci. Aby se jednalo o místo, kde by šlo vyhledat/dohledat všechny dokumenty on-line (vize/cíle, strategické plány, vyhodnocování aktivit, zápisy, rozbory, smlouvy, detaily staveb, konkretizace ad hoc aktivit). Aby se stal centrem informací o záměrech a činnosti obce i o životě v obci. A to vše v reálném čase, bez potřeby dalších finančních prostředků a transparentně.

Bohužel zatím většina příspěvku vytahuje „kostlivce ve skříni“ a je spíše negativního zaměření. Pevně doufáme, že se to změní – že Zastupitelé obce upraví svůj přístup a pochopí, že obyvatelé jsou vděčni za jejich činnost, ale také je zajímá, jaké jsou jejich vize, jak probíhá její naplnění, za jakých podmínek a s jakým výsledkem. Že je normální o krocích informovat, transparentně vysvětlovat a komunikovat. Že existenci webu, který oficiálně ignorují, využijí pro lepší řízení a komunikaci. Ne jako konkurenci.

Cílem je, aby tento web nemusel existovat a jeho obsah a možnosti byly na webu obecním.

Z trendů na webu je zatím vidět, že spíše raději informace vstřebáváte, než se o ně (a své názory) dělíte. Že často přichází názory s prosbou o jejich uveřejnění anonymně. Proto bychom byli rádi (a proto je i anonymní možnost přihlášení), abyste své názory bez obav sdíleli.

Všichni tady žijeme – a jak se tady žít bude, závisí na všech!

Děkujeme!

1 Like