Plánovaný program na zasedání zastupitelstva 24.8.2022 od 19:30

  1. Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací - Arendon a.s.
  2. Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací - Sky Investment s.r.o.
  3. Nové názvy ulic – Nebřenice
  4. Regulační plán pro plochy golfu v Nebřenicích – Arendon/Vich/OÚ Popovičky
  5. Vydání územního plánu Popovičky
  6. Prodej pozemků v Nebřenicích dle vyvěšeného Záměru obce
  7. Různé
  8. Diskuse