Shrnutí informací o vyhlášeném záměru obce ze dne 9.8.2022

PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ – JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 24.8.2022

Na základě vašich dotazů na téma PRODEJ POZEMKŮ V NEBŘENICÍCH přinášíme shrnutí informací o vyhlášeném záměru obce ze dne 9.8.2022.

Obec Popovičky vyhlašuje záměr:

Prodej 7 pozemků v Nebřenicích u GOLFU o celkové výměře 6.954 m2.“ (více info zde)

Ve středu 24.8. 2022 v 19:30 se koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva, kde budou projednávány a schvalovány 2 ZÁSADNÍ BODY:

  • Bod 5) Vydání územního plánu Popovičky

  • Bod 6) Prodej pozemků v Nebřenicích dle vyvěšeného Záměru obce

(Více na: zde)

FAKTA:

9.8.2022 - Zveřejněn Záměr obce prodat pozemky (typu orná půda a ostatní plocha)

24.8.2022 do 18:00 - přijímány cenové nabídky na prodej pozemků

24.8.2022 18:00 - 19:30 - vyhodnocení podaných nabídek, kritéria vyhodnocování nejsou specifikována

24.8. 2022 19:30 - zahájení veřejného zasedání zastupitelstva - hnutí nezávislých kandidátů

SPOLEČNĚ S VÁMI bude osobně přítomno.


Možný průběh veřejného zasedání zastupitelstva a s tím spojená zásadní rozhodnutí a následné dopady:

BOD č. 5 - schválení zastupitelů obce Vydání nového Územního plánu = tímto krokem, se všechny uvedené pozemky určené k prodeji stanou STAVEBNÍMI parcelami (více info na: zde)

Následuje projednávání bodu č. 6:

BOD č. 6 – Na základě vyhodnocení nabídek, hlasování o prodeji pozemků novému vlastníkovi.

————————————————————————

A CO JE PRO NÁS OBČANY PODSTATNÉ?

Z výše uvedeného shrnutí vyplývá, že předložené cenové nabídky na koupi pozemků mohou odpovídat typu nabízených ploch vedených jako ORNÁ PŮDA a OSTATNÍ PLOCHA a tím přinést obci výrazně nižší kupní cenu než v případě, že by byly prodávány jako STAVEBNÍ parcely.

Doplňující informace :

  • O prodeji bude hlasovat stávající zastupitelstvo 1 MĚSÍC před komunálními volbami (termín voleb 23.9. - 24.9.).

  • Toto, pro naši obec zásadní a nevratné rozhodnutí, bude v rukou přítomných zastupitelů, kteří již většinově v následujícím volebním období nekandidují.

  • Při snaze o co nejlepší rozhodnutí pro obec můžeme tedy spoléhat pouze na osobní zodpovědnost stávajících zastupitelů ve smyslu řádného hospodáře při nakládání s obecním majetkem.

  • Vyhlášený ZÁMĚR není NÁVRHEM NA UZAVŘENÍ SMLOUVY a z tohoto pohledu zde není logický důvod jej projednávat měsíc před volbami

  • Pokud se stávající zastupitelstvo rozhodne pozemky i přesto prodat a odsouhlasí prodej pozemků na zastupitelstvu dne 24.8. svoji nadpoloviční většinou, bude prodej pozemků uskutečněn.

Závěrem bychom chtěli uvést, že jako občané našich obcí, tak jako kandidáti do zastupitelstva jsme přesvědčeni, že pozemky je možné prodat pouze v hodnotě obvyklých cen stavebních pozemků v dané lokalitě, které mají výrazně vyšší hodnotu než orná půda a ostatní plocha a přinesou tak do obecního rozpočtu vyšší příjmy, které bude obec brzy potřebovat na spolufinancování výstavby Základní školy v Modleticích.

Vhodné je i podotknout názory našich občanů, že záměr uveřejněný v době prázdnin s minimálním dodržením zákonné 15denní lhůty, snižuje okruh zájemců a možnost tak mít k dispozici více nabídek k posouzení prodeje.

@trust_level_0