Slavnostní svěcení nového zvonu v Popovičkách

Srdečně vás zveme na slavnostní svěcení nového zvonu Marie a nové zvonění památného zvonu Jan, které se bude konat již v pátek 4.11., v 18:00 v kostele sv. Bartoloměje v Popovičkách.

V sobotu 5.11. by měl být nový zvon zavěšen do zvonice a památný zvon Jan, když to dobře dopadne, bude poprvé nově zvonit již při slavnosti.

Děkujeme vám všem, kteří jste se zajímali o památný zvon Jan v kostele sv. Bartoloměje a přispěli na jeho obnovu. Všechno naše společné úsilí se blíží k úspěšnému konci. Děkujeme!

1 Like