Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Zveřejňuji pár mých připomínek k nové smlouvě od Energie Kolín:

Smlouva
kapitola VII. Cena a platební podmínky

  1. řádek …v platném ceníku, který je k dispozici u dodavatele… Prosím uvést i adresu webu dodavatele, kde jsou ceny uvedeny
  1. řádek Vodné a stočné má jednosložkovou formu, pokud není stanovena dvousložková forma. Prosím doplnit do smlouvy o jakou formu se přesně jedná u daného odběratele. Nikde ve smlouvě není toto přesně definováno a z textu to ani jasně nevyplývá.
 • poslední odstavec, 2. řádek … má nárok při uplatnění dvousložkové úhrady vodného a stočného na poskytnutí slevy … V případě jednosložkové úhrady odběratel na slevu nárok nemá? Prosím upřesnit a doplnit.
 • poslední odstavec, 2. řádek …slevu z pevné složky … prosím doplnit co to je pevná složka. Nikde ve smlouvě není definice struktury ceny.
  kapitola VIII. Ostatní a závěrečná ustanovení
 • bod 2) řádek 4. …zveřejnění znění změněných podmínek.… Je možné upozornění na změny zasílat i na e-mailovou adresu uvedenou v čl. I. této smlouvy? Nelze přeci předpokládat, že všichni odběratelé budou neustále sledovat webové stránky dodavatele.

Obchodní podmínky
kapitola VII. Ustanovení na ochranu spotřebitele

 • bod 1) 4. odrážka … vyplněním a odesláním vzorového formuláře.… O jaký formulář se jedná? Kde je k dispozici. Prosím doplnit.
  kapitola VIII. Ustanovení závěrečná
 • bod 1) Uvedený termín zveřejnění změn …minimálně 2 měsíce před plánovaným začátkem… není v souladu s požadavkem 3 měsíců výpovědní lhůty před účinností nových podmínek. To přeci nelze stihnou.

Reklamační řád

 • bod 6. a), 1. řádek … být reklamována odběratelem nejpozději do 24 hodin.… Takže pro tuto reklamaci je možné využít pouze telefonické uplatnění. Mělo by tam být toto napsáno jasně. A dle definice v bodě 2) se tedy bude vždy jednat o ohrožení zdraví?
 • bod 6. Poslední 2 odstavce nepatří do odstavce a) nadepsaného … zjevné vady jakosti vody, ale patří do odstavce b) týkající se reklamace množství dodané vody. Prosím o úpravu textu do správného členění.

Dále ve smlouvě a ostatních přílohách postrádám jasně definovanou roli obce. Je zmíněna pouze pravomoc v definování jednosložkové a dvousložkové úhrady. Není zřejmé jaké další pravomoci a odpovědnosti má obec. V jakých případech se má odběratel obracet na obec? Má Energie AG Kolín a.s. uzavřenou i smlouvu s obcí? Co z této smlouvy vyplývá pro jednotlivé odběratele. Prosím o zvážení a případné doplnění i této oblasti.

1 Like

Po ostřejší komunikaci se zástupci AG Kolín, bylo přislíbeno, že smlouvu nechají ještě posoudit jejich právníkovi. Doporučuji všem nepodepisovat smlouvu a počkat na nové stanovisko AG Kolín. Nedat na jejich nátlak a tvrzení, že již nemůžou nic změnit.

Fajn, diki za proaktivitu. Mne ohladom rozborov vody kde som sa pytal:

Obec zverejnovala kvalitu vody (nie podrobnu ako mate u Vas 1x za rok) kazdy mesiac, teda to sa da povazovat za “aktualne” data. Rozbory vody

Ak to teda chapem spravne podla Vasho vyjadrenia “aktualne” bude znamenat 1x za rok?

Mame koniec 8 mesiaca a je tam len jeden protokol.

Rad by som sa informoval co nastane v pripadne ze voda vyzera takto (foto zazltnutej vody) a “aktualne” rozbory stare polroka budu ukazovat ze je pitna voda v uplnom poriadku.

Nasledne neodpisali, tak som to ignoroval.
V reale ak nepodpisem novu s AG Kolin, asi stale plati stara, pretoze som ziadnu vypoved neobdrzal.

BTW: Este tam bolo nieco s pokutami IV. 1 ja mozem dostat 10 000Kc ked bude nieco poskodene z mojej strany, pripadne ich nepustim do objetku ale v IV 2. oni mozu dostat len 2000 Kc, fajn deal :smiley:

1 Like

Jenom k těm smluvním pokutam. Článek IV. odst. 1, poslední dvě věty.

Výše pokuty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, činí 10 000 Kč za každý jednotlivý případ při prvním porušení. Při každém dalším porušení téhož ustanovení nebo povinnosti odběratelem v následujících třech letech od předešlého porušení se minimální pokuta zvyšuje, a to vždy na pětinásobek původní výše pokuty.

Takže když budu potřebovat urgentně uzavřít vodu (uzávěrem v silnici) a nikdo z AG nebude reagovat (ve smlouvě jsem nic z pohledu časové reakce dodavatele na havárie nenašel) tak mi napaří 10 litrů a další rok třeba 50 litrů? To asi není moc výhodné ustanovení pro spotřebitele což…

Doporučuji tuto připomínku zaslat na AG Kolín. Doufám, že pracují na revizi smlouvy a tento bod by tam měl být určitě také zařazen. Ta výše pokuty a formulace podmínek jejího udělení je opravdu nepřijatelná.