Venkov pro lidi - volby 2022

Obdrželi jsme od paní Kubrové z Chomutovic níže uvedený e-mail s prosbou o vypublikování zde.


Od: Kubrová Věra <[email protected]<email_skryty>.cz>
Datum: 22.09.2022 10:10:38
Předmět: Venkov pro lidi - volby 2022

Zdravím vás všechny,

událostmi posledních dnů jsem jako předseda občanského sdružení „Venkov pro lidi“ nucena zaslat vyjádření a stanovisko za svou osobu.

Toto vyjádření po dlouhé úvaze zasílám též z důvodu úcty k předkům rodiny Kubrů a k mému manželovi.

O víkendu jsme obdrželi volební lístky, z kterých jsem se dozvěděla , že kandidují dvě uskupení z nichž kandidátka č. 2 jde do obecních voleb pod názvem „Venkov pro lidi“.

Včera 21.9.2022 jsme obdrželi obecní časopis , který mě utvrdil, že stav stávajícího obecního úřadu je v rozkladu, poněvadž vést volební kampaň prostřednictvím obecního časopisu je také velmi zvláštní a nestandardní.

Název uskupení kandidátky č. 2 byl z lenosti, možná účelově použit, ale prohlašuji, že kandidáti nemají mandát Občanského sdružení „Venkov pro lidi“.

Odmítám přijímat praktiky, chování a dezinformace, které prostřednictvím lídra kandidátky č. 2 jsou šířeny.

Občanské sdružení „Venkov pro lidi“ bylo založeno na myšlence společného soužití občanů, sousedů našich tří obcí vzájemné pomoci, demokratické diskuzi a snaze nás všech obce zvelebovat, protože chceme v nich žít.

Rozloučím se citátem: Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora.

Dovolím si Vám popřát zdraví, štěstí a věřím, že i při těchto volbách se rozhodnete správně.

Někteří z nás nekomunikují přes maily, nebo jiný způsob elektronického přenosu informací.

Prosím tedy Vás, kteří se s výše uvedeným ztotožníte předejte i ostatním.

Věra Kubrová


@trust_level_0

Dobrý den,
po pochybnostech pana Kubra st. o prodeji obecních pozemků (na samém konci mandátu současného zastupitelstva) přichází další varování. S ohledem na to, kdo s ním přichází, odhaduji, že asi má své opodstatnění.

Jen mimochodem, zdá se pouze mně, že z názvu posledního čísla obecního časopisu vypadlo slovo “volební”, nebo se mýlím?