Vyjádření FCC Říčany k hromadnému odvozu tříděného odpadu do spalovny

Byl jsem požádán o zveřejnění odpovědi od FCC vzhledem k nepřesné informaci, která včera 4.3.2021 zazněla ve společné WhatsApp diskusi:

Tak vzhledem k tomu, že na posledním zastupitelstvu bylo řečeno, že stejně všechny tyto roztříděné odpadky jedou v 1 autě do Malešic, tak bych ty kontejnery zrušila úplně a ušetřil by se sakra velký peníz a spousta nervů…

Byla by škoda, kdyby někteří lidé kvůli tomu rezignovali na třídění odpadu.

Administrátor


Dobrý den,

ano vzhledem k přijetí nového zákona o odpadem mohlo dojít k dezinformacím. Pro nezasvěcené zasílám aktuální znění v příloze. Každý občan by se měl tímto zákonem řídit. Od 1.1.2021 se veškeré nakládání s odpadem z obce řídí zákonem 541/2020 Sb.

O tom kolik odpadu se zrecykluje rozhodují především občané.

PLAST – odpad z kontejnerů na plast se ručně třídí. Recyklovatelné složky se zpětně použijí na výrobu plastu. Nerecyklovatelný výmět z třídičky se rozemele a spálí v cementárně (pokud cementárna běží) nebo se odveze k energetickému využití do spalovny.

PAPÍR - odpad z kontejnerů se ručně třídí. Po vyjmutí směsného odpadu pneumatik a ostatního odpadu který do kontejneru nepatří se vytříděný papír slisuje a použije v papírnách pro opětovnou výrobu papíru. Nerecyklovatelný výmět z třídičky se rozemele a spálí v cementárně (pokud cementárna běží) nebo se odveze k energetickému využití do spalovny.

SKLO – Třídí se na automatické lince. Po vytřídění jde do skláren jako surovina pro výrobu skla. Sklo lze recyklovat neomezeně.

KOV – Třídí se na automatické lince. Vytříděné suroviny se opětovně použijí k výrobě obalů či jiných kovových výrobků.

OLEJ – pokud jsou v nádobě lahve s jedlým olejem a né mix směsného odpadu a oleje jako tomu bývá pravidelně na stanovišti Na Skalce, tak se olej slívá do velkých nádrží z důvodu odkalení a je dále využívám k výrobě biologicky odbouratelných olejů pro ztrátové mazání motorových pil a automatických řezných hlavic.

SMĚSNÝ ODPAD – v závislosti na kapacitě ZEVO Malešice končí část odpadu v ZEVO Malešice a část na skládce Uhy.

Níže zasílám stav nádoby na jedlé oleje. Prosím o osvětu. Směsný odpad do této nádoby opravdu nepatří.

Pokud bude mít nějaký občan pochybnosti dejte mu prosím k nastudování zákon 541/2020 Sb. Je zde přesně uvedené co lze s odpadem dělat. Co lze považovat za využitelný odpad a co je již nevyužitelné. V přílohách ze zároveň uveden přehled narůstajících poplatků za skládkování. Toto by mohlo z finančního hlediska zajímat mnoho občanů.

Děkuji za spolupráci

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Ing. Tomáš Žoha
specialista pro nakládání s odpady
FCC Česká republika, s.r.o.
provozovna Říčany

Sbirka zakonu - 541. Zakon o odpadech (1.5 MB)

Stav nádoby na jedlé oleje Na Skalce

@trust_level_0

Zdravím, my si platíme plast a papír nad rámec, a skutečně se to vyváží v jiné dny :slight_smile: