Zákaz pěším na stezce do Herinka

Na stezce se objevila nová značka - C8a
Asi se jedná o jakýsi předčasný aprílový žertík, protože dle Vyhlášky č. 294/2015 Sb., vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, na tuto stezku vstup pěším výslovně zakazuje.
Z hlediska výše investice na pořízení je zvláštní, že je užívání takto omezeno. Možná jen nepozornost, či nekompetence zadavatele, možná projektanta, těžko říct. Ale v kontextu dalších opatření zastupitelů (zákaz používání přístřešku na hřišti) je možné, že se pěší na stezce nechovali pěkně, chodili rychle, možná dokonce i běhali, a proto obdrželi zákaz.

Čekají nás ještě další překvapení?

Upřesnění např. tady:
[https://www.policie.cz/clanek/cykliste-a-bezpecnost-v-doprave.aspx]

3 Likes

Umístění daných značek uprostřed polí je úplně nesmyslné. Myslím, že to všichni takto vnímají. Zároveň to hyzdí krajinu a nic se tím neřeší. A ještě k tomu špatně navržené? Kdo tyto značky bude obhajovat a ohánět se předpisy, tak asi moc nepřemýšlí. Měly by se odstranit. To je aspoň můj názor.

Z hrůzou jsem zjistil, že osázení okolí nové stezky do Herinku nebylo součástí projektu a v minulém roce nikdo ani nepodal a nevyřídil žádost o dotaci na tuto akci. V posledním zpravodaji bylo jenom uvedeno, že celá akce bude čekat na vyhlášení dotačního programu, ve kterém budeme moci žádost podat. Hlavně, že jsou tam nesmyslné značky hyzdící okolní přírodu. O této stezce se mluví již několik let a je neskutečné, jak vše dlouho trvá. Za posledních cca 8 let byla, kromě pergoly a jejího okolí, vybudována pouze jedna stezka z Petrových vrchů na komunikaci vedoucí do Herinku. Nebyla instalována ani jedna lavička. Pevně věřím, že se letos nová stezka dokončí a ledy se pohnou. Je velice příjemné vidět, jak jsou všechny nové stezky hojně využívané a dochází k jejich propojení s okolními obcemi. Takže již procházky v délce například 10km lze absolvovat skoro celé mimo komunikace, kde jezdí auta.

2 Likes

Cesta do Herinku je fajn, i přes všechny nedostatky, které má. Já ovšem z hrůzou zjišťuji, že je to již více jak 20 let, kdy jsem se poprvé na zastupitelstvu zajímal o možnost zprůchodnit cestu na Předboř alespoň z Chomutovic.

Pokaždé po volbě nového zastupitelstva jsem tuto připomínku vždy položil. Navíc jsem ji později rozšířil o propojení už z Popoviček (v současné době od kompostu v Popovičkách). Stezka by totiž umožňovala napojení na cesty až do Říčan. Vždy mi to odkývali, ale nikdo za zastupitelů, který měl tuto oblast na starost s tím nic nedělal. Přesto, že cestu z Chomutovic celou vlastní naše obec a cestu z Popoviček vlastní část naše obec a část je státu.

Dokonce na zastupitelstvu ze dne 24.2.2021 v rámci diskuze o strategickém plánu obce s pí. Filkovou jsem tuto stezku opět zmínil s tím, že při vyhlášení obecní brigády bychom snad byli ochotni pomoci.

V současné době by totiž již zprůchodnění obecní cesty umožňovalo napojení na nově vybudovanou cyklotrasu „Do Prahy na kole úsek Mnichovice – Kolovraty“.

Bohužel se toto opět nedostalo ani do zápisu, proto jsem žádal obec o nějakou formu, ve které se ke strategickému plánu obce budou moci vyjádřit i občané. Obec nyní spustila na svých stránkách dotazník o námětech do strategického plánu obce. Najdete jej na adrese Dotazník - strategický plán obce Popovičky - Survio a můžete do něj přidávat i své náměty.

Snad se tímto způsobem vyhneme další akci „horolezecká stěna“.

Budu rád, když podpoříte zřízení cesty Popovičky – Předboř. Jen pro informaci, do dotazníku jsem napsal i požadavek na zřízení letního kina. Ukončení hlasování je 15.5.2021.

*(pozn. editace admin - z důvodu dvojího vložení textu)

2 Likes